Bekijk hier onze specialisaties

Fysiotherapiepraktijk Perez

U kunt bij ons terecht voor: algemene fysiotherapie, manueeltherapie, oedeemtherapie, NDT-Bobath voor kinderen en volwassenen, sportfysiotherapie en taping.

Algemene fysiotherapie

De slogan “leven is bewegen” is een credo in de fysiotherapie. De kerncompetenties als expert op het gebied van houding en beweging zijn de basis van waaruit deze zorg wordt verleend.

Manueeltherapie

Manuele therapie richt zich op diagnostiek en behandeling van functiestoornissen van het bewegingsapparaat in het algemeen – en van de wervelkolom in het bijzonder.

NDT-Bobath

Deze onderzoek en behandelmethode wordt toegepast bij de beoordeling en behandeling van patiënten met centraal-neurologische aandoeningen; dit zijn vaak volwassenen met verworven hersenletsel, maar ook kinderen met (aangeboren) hersenverlamming.

Oedeemtherapie

Oedeem fysiotherapie is fysiotherapie voor mensen met oedeem klachten. We onderscheiden verschillende soorten oedeem, namelijk: erfelijk (Primair lymfoedeem), door een duidelijk ontstaansmoment (secundair lymfoedeem) en Lipoedeem.

Sportfysiotherapie

De sportfysiotherapeut richt zich op preventie, voorlichting en behandeling van (sport)blessures van recreanten t/m topsporters.

Medical Taping

Medical taping is een methode waarbij elastische tape gebruikt wordt om de spieren
in hun functie te ondersteunen. Het ondersteunt de spieren, zonder daarbij de
beweging te beperken.

Top