Het NDT-Bobath-concept is een holistische, praktisch georiënteerde en interdisciplinaire benadering van neurologische revalidatie. Deze onderzoek en behandelmethode wordt toegepast bij de beoordeling en behandeling van patiënten met centraal-neurologische aandoeningen; dit zijn vaak volwassenen met verworven hersenletsel (posttraumatisch en/of na een beroerte), maar ook kinderen met (aangeboren) hersenverlamming (cerebrale parese).

NDT Bobath Almelo

Wat is NDT-Bobat?

NDT staat voor ‘neuro-developmental treatment’ of wel ‘neuro-ontwikkelingsbehandeling’ anders gezegd: ‘behandeling die de neurologische ontwikkeling ondersteunt’

Het centrale doel van het NDT-Bobath-concept is het bevorderen van de neurorevalidatie o.a. van de sensomotoriek m.n. het “motorisch leren” ten behoeve van een efficiënte motorische controle in verschillende omgevingen en uitvoering van taken (bijvoorbeeld transfers, zelfverzorging, aan- en uitkleden), waardoor de participatie en functie worden verbeterd.

Dit wordt o.a. bereikt door gebruik te maken van verschillende uitgangshoudingen en toepassing van specifieke technieken zoals het “handling”, het gebruik maken van “key-points” en het uitlokken van steun-, evenwicht- en opvangreacties rekening houdende met het normale (typische) sensomotorische ontwikkelingsplan v.d. mens.

Wanneer passen wij het toe?

Een v.d. kenmerkende symptomen bij de patiënten met hersenletsel na een beroerte (CVA) is een halfzijdige verlamming veelal met ontwikkeling van forse spasticiteit. Daarnaast kunnen m.n. ook sensorische- en cognitieve stoornissen optreden. Dit is tevens een aangrijpingspunt van het NDT-concept, dat er enerzijds op gericht is de aangedane zijde optimaal te revalideren, zodat sensomotorische beperkingen ten gevolge van de hersenaandoening tot een minimum beperkt blijven en het herstel van de verlamde zijde door training van de aangedane lichaamshelft zo optimaal mogelijk gestimuleerd wordt, maar anderzijds ook doelt op het bevorderen van de cognitieve functies m.n. door het gericht praktische oplossingen te moeten zoeken om de dagelijkse activiteiten – bewust gebruik makende van de aangedane lichaamsdelen – zoveel mogelijk te kunnen realiseren.

Top