Er zijn verschillende stromingen binnen de Manuele therapie. Om in Nederland in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) geregistreerd te kunnen worden, dien je te voldoen aan het landelijke functie-opleidingsprofiel dat bij vijf erkende opleidingen wordt gewaarborgd waaronder de Stichting Opleiding Manuele Therapie (SOMT).

manueel therapyManuele therapie richt zich op diagnostiek en behandeling van functiestoornissen van het bewegingsapparaat in het algemeen en van de wervelkolom in het bijzonder. Dit doet zij met behulp van specifiek manueel-therapeutische onderzoeks- en behandeltechnieken.

Middels gerichte anamnese, inspectie, analyse van bewegingspatronen, metingen en
specifieke onderzoekstechnieken krijgt de manueeltherapeut een indruk van de aanwezige
(functie)stoornissen en kan beoordelen of er een indicatie is voor manueeltherapie dan wel
aanvullend medisch onderzoek wenselijk is.
Als de manueel therapeutische diagnose duidelijk is en er een indicatie bestaat, zal een
interventie doorgevoerd worden, waarbij er o.a. ook specifieke mobiliserende technieken
doorgevoerd kunnen worden als manipulaties. Een manipulatie is een “high velocity low
trust beweging” van een gewricht oftewel een korte snelle beweging (meestal) gepaard
gaand met een “hoorbare klik”. Het doorvoeren van manipulaties is in Nederland uitsluitend
voorbehouden aan de BIG geregistreerde manueeltherapeut binnen de afspraken van het
NVMT en KNGF.
Ook de manueeltherapeut heeft als centrale doelstelling het bevorderen van de “positieve
gezondheid” als beschreven door Machteld Huber, waarbij hij m.n. specifiek aangrijpt op het
herstellen of verminderen van de functiestoornissen en pijn, het verbeteren van
vaardigheden in ADL, werk en sport en het geven van goede instructies, adviezen,
begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

De effecten van manuele therapie zijn veelal direct merkbaar voor de patiënt; duidelijke
verbetering van de mobiliteit en afname van de pijn, waarmee voorwaarden geschapen
worden voor verder optimaal herstel.

Doe nu gratis de online check!

Wanneer manuele therapie?

De klachten

In het algemeen is de manuele therapie geschikt voor behandeling van klachten die, behalve met pijn, gepaard gaan met het slechter kunnen bewegen van een gewricht of meerdere gewrichten. Bijvoorbeeld:

  • hoofd- en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom
  • nek- en schouderklachten met uitstraling naar de armen
  • lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen
  • hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn
  • bepaalde vormen van duizeligheid die opgewekt worden door het bewegen van de nek
  • kaakklachten, eventueel in combinatie met nekklachten.
  • overige gewrichtsklachten

Voor meer informatie over manuele therapie: www.nvmt.nl

Top