Welkom bij Fysio Perez

Over Carlos Perez Vazquez

Fysiotherapeut in Almelo.

about-pic

Algemene informatie over de praktijk

De fysiotherapiepraktijk “Fysio-Perez” is voortgekomen uit de voormalige praktijken Fysio Fit-Inn – C. Perez Vazquez, aanvankelijk op de Violierstraat (in 2006) en later op de Maardijk (in 2013). Per 01.10.2018 is de fysiotherapiepraktijk “Fysio-Perez” in nauwe samenwerking met “Fysiotherapie The Box” gestart. De Praktijk is centraal gelegen aan de Henri Dunantstraat 5 in 7607 XK Almelo (dicht bij het Centraal Station, achter de brandweerkazerne in het oude ambulance pand).

Vind ons op Google Maps

 

De praktijk voldoet aan de kwaliteitseisen (o.a. BIG-registratie en registratie in het Centraal Kwaliteits Register voor algemene fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele therapie), is aangesloten bij het KNGF en direct toegankelijk voor fysiotherapie (DTF). “Samen zijn we sterk(er)” en kunnen een ruimer behandelaanbod en expertise aanbieden. Het simultaan werken in Duitsland (www.praxis-perez.de), persoonlijk interesse en met name ook de behoefte van onze patiëntenpopulatie, hebben ertoe bijgedragen via bij en nascholing extra kwalificaties en vaardigheden te vergaren o.a. als Oedeemtherapeut, Master Manueeltherapeut, Sportfysiotherapeut (IAS), NDT Bobath therapeut en “Rückenschulleiter”. Naast expertise in de behandeling van whiplash-traumata (Masterthesis), zijn interventies m.b.t. rug en schouderklachten een zwaartepunt v.d. praktijk en worden de vaardigheden door actieve lidmaatschap van het Rugnetwerk Twente en het Schoudernetwerk Twente scherp gehouden.

Drie redenen om voor Fysio Perez te kiezen

Onze krachten

Een breed netwerk van professionals

Wanneer nodig dan kunnen wij bouwen op – en doorverwijzen naar – onze samenwerkingspartners: Diëtistenpraktijk VitaliseFysiotherapie The Box, Fysiofit Borne, Fysiozorg Almelo

De mens staat centraal

Het is belangrijk dat onze patiënten zich gehoord voelen. Wij zijn naast fysiotherapeut vaak ook vertrouwenspersoon en gesprekspartner.

Professionele en ervaren fysiotherapeut

Carlos Perez is sinds 1987 gediplomeerd als Fysiotherapeut en sinds 1990 actief als praktijkhouder. Daarmee heeft hij meer dan 30 jaar ervaring als Fysiotherapeut.

Onze missie en visie

de drijfveren

Gezondheid wordt door de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) nog omschreven als “een toestand van algeheel welbevinden waarin er geen sprake is van lichamelijk letsel of ziekte”. Inmiddels is deze visie bijgesteld en wordt gezondheid ook gezien als “het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven”. “Positieve Gezondheid” (zoals beschreven door Machteld Huber in onderstaande video) heeft dus meerdere dimensies: lichamelijke functies, mentale functies en beleving, de spirituele/existentiële dimensie, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren.

Volgens dit holistische bio-psycho-sociale model, waar ik mij volledig bij aansluit en dat mijn werkwijze bepaald, is het van belang, de verstoring, die het adaptieve vermogen compromitteert, te identificeren, bewust te maken en waar mogelijk op te heffen o.a. door het activeren/ondersteunen van fysieke en mentale herstelprocessen en de opbouw van de belastbaarheid. Daar waar geen curatieve zorg (meer) mogelijk is, zal in overleg een interventie gekozen worden, m.n. gericht op behoud van zelfstandigheid, welbevinden en kwaliteit van leven op een acceptabel niveau.

Afhankelijk van de gevonden stoornissen en beperkingen en van de hulpvraag, zal bij voorkeur gekozen worden voor een “evidence based” aanpak en kunnen zowel fysiotherapeutische- als specifiek manueel therapeutische handelingen verricht worden in combinatie met fysische applicaties. Bij toenemende complexiteit zullen in overleg ook intercollegiale en interdisciplinaire maatregelen ingeleid worden.

Top